Markazning boshqaruvchi a’zolari

Markazning yuqori boshqaruv organi sifatida ta’sischilarning hisobot yilidan keyin har yangi yilning birinchi choragida chaqiriladigan umumiy yig‘ilishi hisoblanadi.

Markazning tizimiga quyidagilar kiradi.

  • Ilmiy metodik Kengash;
  • Direksiya;
  • Taftish komissiyasi.

“AKADEMIK QORI-NIYOZOV MEROSI”   IMM Ilmiy-metodik kengashi raisi

Ayupov Shavkat Abdullayevich

Fizika-matematika fanlari doktori, O‘zR  FA akademigi

M.Ulug‘bek nomidagi O‘zMU qoshidagi Matematika instituti direktori

 


 

“AKADEMIK QORI-NIYOZOV MEROSI” IMM ijrochi direktori

Kasimov Nadimulla Xabibullayevich

Fizika-matematika fanlari doktori

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU “Algebra va funksional analiz” kafedrasi professori

 
 

Bog'lanish

Yuridik aloqalar (pochta) Markaz manzili:

700000, Toshkent shahri, Qodir Maxsumov ko‘chasi 42-uy.

tel.: +99871 237-56-26

Xarita.