Markaz yangiliklari

 


E'lon

Qory-Niyoziy stipendiyasi buyicha 2018-2019 o'quv yili bakalavrlar, magistrlar va doktorantlar orasida tanlov xaqidaим. Кары-Ниязова бакалавров, магистров и  докторантов

Tanlov maqsadi

Matematika soxasida faoliyat qilayatgan qobiliyatli yosh olim va talabalarga ku'maklashish

Tanlovda kim qatnasha oladi

1. O'zbekiston Milliy Universitetining matematika mutaxassisligi bu'yicha bakalavr va magisnrantlari

2 TDPU bakalavrlari va magistrantlari

3.  Toshkent Irrigaziya va Melioratsiya Institutining matematika mutaxassisligi bu'yicha bakalavr va magisnrantlari

4. Докторанты Института  Математики при

5. O'z Respublikasi T.N.Qori-Niyoziy nomli pedagogik fanlar IT Institutinig tayanch doktorantlari

Tanlov yuqorida ku’rsatilgan tashkilotlarida u’tkaziladi va tasdiqlanadi. Ilmiy kengash qarorini bayonnoma nushasi “Akademik Qori-Nioyzov merosi” IUMga topshiriladi (tel.:2375626)  

Qu'yidagi jurnallar ru'yhatlari O'zFA Matematika Instituti va Pedagogik Fanlar ITI kutubhonalarida mavjud. Jurnallar 2008 yildan obuna qilinadi

 

 

 

Индекс

Номи

Даврлиги

Сони

Математика

1

70355

Известия РАН. Серия математическая

6

1

2

70560

Математические заметки

12

1

3

70965

Теория вероятностей и ее применения

4

1

4

71002

Успехи математических наук

6

1

5

71036

Функциональный анализ и его приложения

4

1

6

70512

Математический сборник

12

1

7

70982

Теоретическая и математическая физика

12

1

8

55940

Математика (с указателями)

12

1

9

70369

Известия высших учебных заведений. Серия математическая.

12

1

Математика укитиш методикаси ва педагогика

10

70557

Математика в школе

10

1

11

71019

Физика в школе

8

1

12

80096

Педагогическое образование и наука

12

1

13

11351

Педагогика

10

1

14

45751

Информатика в школе

8

1

15

45858

Наука и школа

6

1

16

82396

Педагогическая техника

1

17

82395

Образовательные технологии

4

1

 
 

Bog'lanish

Yuridik aloqalar (pochta) Markaz manzili:

700000, Toshkent shahri, Qodir Maxsumov ko‘chasi 42-uy.

tel.: +99871 237-56-26

Xarita.